Coraz popularniejszą formą poznawania zabytków i historii miasta stają się gry miejskie.

Gry miejskie to formy rekreacji przypominające nieco zabawę w podchody i gry fabularne. Zadaniem jej uczestników jest rozwiązanie danej zagadki wymagającej poruszania się po obszarze danego miasta, odnajdywania różnych obiektów, zabytków, a także ukrytych przedmiotów pozostawionych przez organizatorów. Fabuła gry najczęściej nawiązuje do konkretnych wydarzeń historycznych związanych z danym miastem. Rozgrywka to forma zabawy, integracji i edukacji – jest oryginalnym sposobem poznawania miasta, jego zabytków i historii, stąd często jej uczestnikami są turyści, dla których jest to nietypowa forma zwiedzania.

Gry miejskie często są specjalnie organizowanymi happeningami, które urozmaicają osoby stylizowane na postacie historyczne pełniące rolę informatorów – łączników dla uczestników gry. Są jednak także gry, w które można się bawić o dowolnej porze roku, korzystając jedynie z instrukcji dostępnych w punktach informacji turystycznej. Taką nietypową formę zwiedzania miasta od lat promuje u siebie m.in. Poznań.