Każde miasto ma swoje własne legendy miejskie, które mogą stać się kluczem do ich zwiedzania.

Legenda miejska to historia przekazywana często jako plotka dotycząca jakiegoś niesamowitego, ale prawdopodobnego zdarzenia. Zazwyczaj opowiadający twierdzi, że zna ją od kogoś, kto znał osobę, którą to spotkało. Legenda miejska na ogół jest dość uniwersalna – mogła się zdarzyć w wielu miejscach na świecie, ale są też legendy miejskie charakterystyczne tylko dla danego miasta. W Poznaniu do jednej z najbardziej znanych legend miejskich należy ta o trzech hostiach. Opowiada o tym, że w XVII wieku Żydzi wykradli hostie i zaczęli je kłuć nożami, przez co te zaczęły tryskać krwią. Przerażeni Żydzi chcieli je utopić w studni, ale te cały czas wypływały na powierzchnię. W miejscu, gdzie Żydzi próbowali zniszczyć hostie (przy ul. Żydowskiej) postawiono kościół, w a nim studzienkę z cudowną wodą, w której hostie nie chciały zatonąć. Kościół stoi do dziś, a wodę z cudownej studzienki poznaniacy zabierają do domów każdej Wielkanocy.

Turyści preferujący nietypowe zwiedzanie miasta pod kątem legend także odwiedzają kościół, w którym historię trzech hostii przypomina umieszczona nad ołtarzem polichromia.